هفته نامه 'الیوم السابع' مصر که یکی از سرشناس ترین نشریه های این کشور به شمار می رود، در جدید ترین شماره خود گاف عجیبی درباره آیت الله منتظری داد.
هفته نامه مصری "الیوم السابع"( youm7)که یکی از سرشناس ترین نشریه های این کشور به شمار می رود، در جدید ترین شماره خود گاف عجیبی درباره آیت الله منتظری داد.
این هفته نامه در شماره اخیر خود، خبری در مورد دیدار آیت الله سید "حسین صدر" از مراجع حال حاضر عراق که در شهر کاظمین اقامت دارد، منتشر کرد اما در این خبر به جای عکس آیت الله صدر، از عکس آیت الله شیخ "حسینعلی منتظری" استفاده کرد.
گفتنی است در این خبر آمده بود: «آیت الله سید "حسین صدر" از مراجع تقلید عراق، "محمد عبدالمجید" سر کنسول مصر در بغداد را به دیدار پذیرفت.