جمعی از مردم و خانواده‌های شهدا با حضور در مقابل سفارت آلمان نسبت به پناهندگی شاهین نجفی از سوی دولت آلمان اعتراض کردند.

جمعی از مردم و خانواده‌های شهدا با حضور در مقابل سفارت آلمان نسبت به پناهندگی شاهین نجفی - خواننده هتاکی که به ساحت مقدس امام هادی (ع) توهین کرد - از سوی دولت آلمان اعتراض کردند.

تجمع‌کنندگان با شعارهای «الله اکبر»، «خواننده شیطانی اعدام باید گردد»، «جیره‌خوار استکبار اعدام باید گردد»، «خواننده استکبار اعدام باید گردد» خشم خود را نسبت به اقدام این خواننده هتاک اعلام کردند.

همچنین مردم با کاغذها و بنرهایی که روی آن‌ها جملاتی چون «اعدام تو را می‌‌خواند»، «شاهین نجفی را به ایران برگردانید»، «دلقک صهیونیستی» و ... نقش بسته بود، خواستار بازگشت این خواننده هتاک به کشور شدند.