1. در حریم فاطمیّه مرغ دل پر می زند
ناله از مظلومی زهرای اطهر می زند
السلام علیک یا فاطمة الزهرا

2. جاهلان خیال بافتند
فرق شیعه را شکافتند
زخم شیعه را نمک زدند
قفل بر در فدک زدند
تاب دیدنت نداشتند
داغ بر دلت گذاشتند
تیر و قلب عاشق آه آه
سیلی و شقایق آه آه

3. حضرت فاطمه-س:
خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد.

4. ای بتول پاک السلام
قلب چاک چاک السلام
حاصل جوانی علی
ماه ارغوانی علی
لحظه ای درنگ کن بمان
وقت ناتوانی علی
بی تو سر بلند می کنند
دشمنان جانی علی
بی تو سجده می کند به خاک
روح آسمانی علی

5. یا علی خرابم از غمت
سوختم کبابم از غمت
زخم کهنه را نمک زدند
همسر تو را کتک زدند

6. ای تو مهر آب فاطمه
اسوه ی حجاب فاطمه
یاس پرپر علی بمان
سایه ی سر علی بمان
قوت دل علی نرو
از مقابل علی نرو

7. مرو مادر دلم طاقت نداره
دلم بعد از تو خیلی بی قراره
مگه بابام علی شب های بی تو
سرم رو روی زانوهاش بذاره

8. منم زینب که بی دلدار مانده ست
به قلبم خون به چشمم خار مانده ست
نگاهم خیره می ماند همیشه
به آن خونی که بر دیوار مانده ست.

در این روزها و شب های پاک و نورانی، اگه مجلس عزای بی بی رفتید
و در اندوه مصائب اون حضرت قلبتون شکست و اشکتون جاری شد، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید.