بهترین توشه‏ها تقوا است. پیامبر اکرم (ص)
بهترین کارها، آن است که به اعتدال نزدیک‏تر باشد. پیامبر اکرم (ص)
بهترین صفتی که بر قلب القا شود یقین است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین توبه نزد خداوند، دست کشیدن از گناه و پشیمانی از آن است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین ازدواج‏ها آن است که آسان‏تر انجام گیرد. پیامبر اکرم(ص)
بهترین جهاد، جهاد با نفس است. پیامبر اکرم (ص)
بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می‏گذارند ادب و تربیت نیکوست، نه مال، به خاطر اینکه مال مصرف می‏شود و از بین می‏رود، ولی ادب و تربیت نیکو باقی می‏ماند. امام صادق(ع)
بهترین جدیت و کوشش آن است که همراه توفیق باشد. حضرت علی(ع)
بهترین اخلاق‏ها آن است که از ستیزه جویی و لجاجت دورتر باشد. حضرت علی(ع)
بهترین صدقات، پنهان‏ترین آن‏هاست. حضرت علی(ع)
بهترین صدقات، صدقه‏ای است که انسان با دست خود به سائل(فقیر) بدهد. امام صادق(ع)
بهترین صدقات، صدقه دادن در روز جمعه می‏باشد. امام صادق(ع)
بهترین صدقات خنک کردن جگر تشنه‏ای است. امام صادق(ع) 

همانا بعد از هر صدقه‏ای صدقه دادن بر فقراء مومنین، بهترین صدقات می‏باشد. امام صادق(ع)
سه چیز است که اگر کسی باشد، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او روزی می کند: 1) راضی بودن به قضا و قدر الهی؛ 2) صبر و بردباری بر بلا و مصیبت؛ 3) شکر گذاری در وقت گشایش امور. حضرت علی(ع)
چهارچیز است که اگر به کسی داده شد، خیر دنیا و آخرت به او داده شده است: 1)بدن صابر و شکیب 2) زبان ذاکر و تسبیح گوی 3) قلب شاکر 4)همسر صالح و نیک
مردی از امام صادق(ع) سوال کرد چه چیزی را به او تعلیم دهد تا در پرتو آن به خیر دنیا و آخرت نایل شود.
امام صادق(ع) فرمود: هیچ گاه دروغ نگو.
کسی که در دنیا چهار خصلت به او عطا شده باشد. به تحقیق خیر دنیا و آخرت به او عطا شده‏است. 1) تقوا و پاکدامنی که او را از محرمات الهی باز دارد. 2) اخلاق خوبی که بتواند با آن در بین مردم زندگی کند. 3) حلم و بردباری که بتواند به واسطه آن، جهل شخص جاهل و نادان را دفع کند. 4) همسر شایسته و صالحی که او را در امور دنیوی و اخروی کمک کند. پیامبر اکرم(ص)
بهترین بی‏نیازی‏ها، قناعت است. امام علی(ع)
بهترین بی‏نیازی‏ها، بی‏نیازی روح است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین اعمال شما نماز است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین اعمال، ولایت و دوستی اهل بیت(ع) است. امام صادق(ع)
بهترین اعمال نماز اول وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداست. پیامبر اکرم(ص)
زیارت قبر حسین بن علی(ع) یکی از بهترین اعمال می‏باشد. امام صادق(ع)
بهترین اعمال، عملی است که انسان بر آن مداومت داشته باشد هر چند مقدار آن کم باشد. امام صادق(ع)
بهترین اعمال، انتظار فرج است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین اعمال، جود و بخشش در وقت تنگدستی، صدق و راستگویی در وقت غضب و عفو و بخشش در وقت توانایی است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین عمل، عملی است که در آن اخلاص باشد. حضرت علی(ع)
بهترین سخن‏ها، سخنی است که توام با عمل باشد. حضرت علی(ع)
بهترین سخن‏ها، صداقت و راستی است. حضرت علی(ع)
بهترین سخن‏ها،(لا اله الا الله) است. امام رضا(ع)
بهترین دعاها، استغفار(طلب آمرزش گناهان) است. امام صادق(ع)
بهترین دعاها، دعایی است که از قلبی پاک و تقوا صادر شود. حضرت علی(ع)
بهترین روزی که خورشید بر آن طلوع می‏کند، روز جمعه است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین وقتی که خدا را می‏خوانید سحرگاهان است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین چیزی که انسان بعد از مرگش به جا می‏گذارد. سه چیز است: 1- فرزند صالح که برای او استغفار کند. 2- سنت حسنه و نیکوئی که به آن عمل می‏شود. 3- صدقه جاریه. امام صادق(ع)
بهترین عبادت‏ها، عبادتی است که مخفی باشد. امام صادق(ع)
بهترین عبادت، استغفار و طلب آمرزش گناهان است. پیامبر اکرم (ص)
بهترین عبادت از نظر اجر و پاداش، مخفی‏ترین آن‏هاست. قال المعصوم(ع)
بهترین عبادت، خواندن تعقیبات بعد از نماز است. امام صادق(ع)
بهترین عبادت، عفت شکم وپاکدامنی است. امام باقر(ع)
بهترین عبادت، قرائت قرآن کریم است. امام باقر(ع)
بعد از هر عبادتی، عبادت دیگری است و دوستی ما اهل بیت(ع) بهترین عبادت است. امام صادق(ع)
پیامبر اکرم(ص) روزی به اصحاب خود فرمود: آیا شما را از بهترین اخلاق دنیا و آخرت آگاه کنم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله. پیامبر(ص) فرمود: کسی که پیوند داشته باشد با کسی که از او بریده است و کسی که عطا کند نسبت به کسی که او را از حقش محروم ساخته و کسی که ببخشاید کسی را که در حق او ظلم کرده است.
روزی پیامبر اکرم(ص) به اصحاب خود فرمودند: (آیا شما را از بهترین اخلاق دنیا و آخرت آگاه بکنم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله. پیامبر اکرم(ص) فرمود: ظاهر ساختن سلام(گسترش دادن امنیت)
بهترین خصلتی که بهتر از آن، هیچ عمل خیری وجود ندارد دو چیز است: 1) ایمان به خداوند متعال 2) نفع رساندن به بندگان خدا. پیامبر اکرم(ص)
بهترین سنت‏ها سنت محمد(ص) است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین صف‏های نماز جماعت صف پیشین است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین صفوف در تشییع جنازه صف آخر است. پیامبر اکرم(ص)
وصیت می‏کنم شما بندگان خدا را به رعایت تقوای الهی، چرا که تقوا بهترین چیزی است که بندگان به آن سفارش و توصیه شده‏اند. حضرت علی(ع)
بهترین مروت و مردانگی حفظ آبروست. حضرت علی(ع)
بهتر از کار خوب انجام دهنده آن است. امام صادق(ع)
تمامی خیر در سه خصلت جمع شده است: نگریستن، سکوت کردن و سخن گفتن، پس هر نگاهی که خالی از عبرت باشد، پریشانی و بی توجهی است و هر سکوتی که در آن تفکر و اندیشه وجود نداشته باشد، غفلت است و هر سخنی که در آن ذکر(خداوند) وجود نداشته باشد، لغو و بیهوده است. پس خوشا به حال کسی که نگاهش عبرت، سکوتش فکر و اندیشه و کلامش ذکر(و تسبیح خداوند متعال) باشد و بر گناه خود بگرید و مردم از شرش ایمن باشند. حضرت علی(ع)
بهترین چیزی که به انسان داده شده است اخلاق نیکو است. امام حسین(ع)
همانا بهترین نیکی‏ها، خوشرویی و خوش اخلاقی با مردم است. امام حسن مجتبی(ع)
یکی از بهترین نیکی‏ها، بازدید کردن و عیادت از مریض است. پیامبر اکرم(ص)
بهترین جوانمردی آن است که تو از خدا حیا کنی(و دامان خود را آلوده به گناه نسازی). حضرت علی(ع)
بهترین وسیله تقرب به خدا روزه ماه رمضان است، چرا که آن سپری در برابر عذاب الهی است. حضرت علی(ع)