بسمه تعالی

چند مدتی است سایت هایی در قالب پاسخگویی آنلاین اقدام به ارائه خدمات  کرده اند که امروز یکی از این سایت ها را معرفی می کنیم. 
شما می توانید در این سایت پاسخ پرسشهای دینی خود را به صورت آنلاین(چت) دریافت کنید.