شب پنجشنبه، «حاج حسن پایدارفرد» پدر شهیدان «محمود، مرتضی و مجتبی پایدارفرد» بر اثر ایست قلبی به دیدار فرزندان شهیدش رفت.

به همین مناسبت سرویس فرهنگ حماسه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مروری دارد بر خاطراتی از این شهیدان.

«مجتبی پایدارفرد» در سن 17 سالگی به عنوان رزمنده بسیجی اعزامی از گردان عمار لشکر 27 محمد (ص) در روز 23 فروردین سال 62 و «عملیات والفجر1» به شهادت رسید.

«مرتضی پایدارفرد» در سن 21 سالگی به عنوان رزمنده بسیجی اعزامی از گردان مقداد لشگر 27 محمد رسول الله (ص)، روز 16 آبان 1362 در منطقه عملیاتی «پنجوین» و «عملیات والفجر 4» به دیدار بردار شهیدش شتافت.


ادامه مطلب